OSTATNÍ

PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

    Tímto prohlašuji že jsem nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravující výkon odborné činnosti. Prohlašuji že nemám v evidenci daní žádné daňové nedoplatky.