•  Pro  zadavatele  veřejných  zakázek  •  

   
                                                    

                                             ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ

 

Tímto prohlašuji že jsem nebyl v posledních třech letech disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravující výkon odborné činnosti. Prohlašuji že nemám v evidenci daní žádné daňové nedoplatky.

 

Kontakt

Václav Průcha


Lnáře 239

387 42

775681968